AMD Kamnik
POMOČ NA CESTI 1987

Stanje na cestah

Prometno poročilo, torek 18.junij 2019 ob 12:36

Na cesti Velenje - Slovenj Gradec je v Hudi luknji zaradi promtne nesreče promet urejen izmenično enosmerno.

Zastoji nastajajo:
- na primorski avtocesti pred viaduktom Ravbarkomanda proti Kopru;
- na cesti Seča - Sečovlje.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Jelšane.

Dela:
- Do predvidoma 29. 6. bo na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru. Obvoz bo preko priključkov Divača in Kastelec.
- Predvidoma do konca junija bodo na štajerski avtocesti na priključku Blagovica zaprti izvoz in uvoz proti Ljubljani ter uvoz proti Mariboru.
- Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Drnovo v obe smeri.
- Od srede do petka bodo na primorski avtocesti na območju viadukta Ravbarkomanda odstranjevali delovno zaporo. Promet bo v obeh smereh občasno potekal samo po enem voznem pasu. Pričakujemo zastoje.

Med 19. in 23. junijem bo potekala Kolesarska dirka po Sloveniji.

Voznike tovornih vozil obveščamo, da velja sprememba prometne ureditve tovornega prometa nad 7,5 ton.


18.06.2019 ob 11:33
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Hudi Luknji, polovična zapora zaradi prometne nesreče.
18.06.2019 ob 11:12
A2, Karavanke - Ljubljana, na priključku Lj.- Brod bo do 18. 6. 2019 oviran promet zaradi del.
18.06.2019 ob 11:10
A5, Maribor - Lendava, v pokritem vkopu Močna v smeri Murske Sobote je zaradi del zaprt vozni pas.
18.06.2019 ob 11:44
G2-111, Sečovlje - MP Sečovlje, gost promet z zastoji. V dolžini 800 m.
18.06.2019 ob 10:27
R1-212, Cerknica - Bloška Polica, Grahovo - Bločice, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure.
18.06.2019 ob 10:08
A4, Maribor - MP Gruškovje (Hrvaška), med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja je zaradi okvare vozila oviran promet.
18.06.2019 ob 10:07
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane je zaradi del pomična zapora prehitevalnega pasu.
18.06.2019 ob 10:06
A2, Ljubljana - Karavanke, na priključku Lesce bo do 18. 6. 2019 oviran promet zaradi del.
18.06.2019 ob 11:43
A1, Ljubljana - Koper, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Postojna v smeri Kopra gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 600 m.
18.06.2019 ob 8:40
G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri Pivki, pomična polovična zapora zaradi obrezovanja rastlin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 8:38
R1-219, Podplat - Poljčane, pri Poljčanah, pomična polovična zapora zaradi izvedbe talnih označb predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 8:35
R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, pri Poljčanah, pomična polovična zapora zaradi izvedbe talnih označb predvidoma do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 8:34
R2-430, Slovenska Bistrica - Fram, v Slovenski Bistrici, pomična polovična zapora zaradi izvedbe talnih označb predvidoma do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 8:32
R1-231, Razkrižje - Gibina, na Šafarskem, pomična polovična zapora zaradi čiščenja propustov do 12. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 8:26
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Srednji vasi pri Dragi, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 13. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 8:22
R1-219, Bizeljsko - Čatež, V Dobravi - Župelevec, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 8:20
R1-212, Sodražica - Žlebič, pri Zamostecu, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 18. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 7:59
G1-6, Dolenje pri Jelšanah - MP Jelšane, pri mejnem prehodu Jelšane, pomična polovična zapora zaradi del do 19. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 7:58
G1-5, Celje - Krško, Brestanica - Krško, pri kamnolomu Gunte, občasne popolne zapore zaradi miniranja (do 15 min), do 13. ure.
18.06.2019 ob 7:56
R2-425, Šentvid - Šoštanj, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 7:41
A5, Maribor - Lendava, med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sv. Trojica v smeri Maribora je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
18.06.2019 ob 7:40
G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, v Paki pri Velenju, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 7:36
R2-447, Šentrupert - Vransko, pomična polovična zapora zaradi pripravljalnih del za prireditev do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 7:29
G2-103, Tolmin - Nova Gorica, Ušnik - Plave, pomična polovična zapora zaradi izvedbe talnih označb predvidoma do 13. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 7:25
A2, Obrežje - Ljubljana, pred počivališčem Starine v smeri Ljubljane sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
18.06.2019 ob 7:21
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 22. 6. 2019 do 22. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 7:17
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pomična polovična zapora zaradi barvanja talnih označb do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 6:31
A5, Maribor - Lendava, med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas v smeri Lendave je zaradi del pomična zapora voznega pasu.
18.06.2019 ob 6:26
R3-608, Solkan - Lokve, Ravnica - Nemci, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 16. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 6:21
A1, Šentilj - Maribor, pred cestninsko postajo Pesnica v smeri Maribora zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.
18.06.2019 ob 6:20
A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
18.06.2019 ob 6:12
A5, Maribor - Lendava, med priključkom Sv. Trojica in priključkom Cerkvenjak v smeri Murske Sobote je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
18.06.2019 ob 6:09
A1, Ljubljana - Koper, med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra bo do 18. 6. 2019 zaradi del zaprt počasni pas.
18.06.2019 ob 6:07
R1-207, Col - Ajdovščina, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 5:59
R1-230, Radenci - Vučja vas, v Radencih, med krožiščema, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 18. ure.
18.06.2019 ob 5:56
R3-693, Socka - Vitanje, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 15. ure.
18.06.2019 ob 5:55
R1-221, Hrastnik - Rimske Toplice, pri Marnem, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure.
18.06.2019 ob 5:54
R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Dobličah, polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju do 12.30 ure.
18.06.2019 ob 5:51
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, oviran promet zaradi košnje do 15. ure.
18.06.2019 ob 5:58
R3-725, Sebeborci - Prosenjakovci, Sebeborci - Fekovci, pomična polovična zapora zaradi čiščenja cestišča do 14. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 5:58
R3-718, Pertoča - Fikšinci, pomična polovična zapora zaradi čiščenja cestišča in popravila bankin do 14. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 5:45
R3-721, Petrovci - Kuzma, pri odcepu za Martinje, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 14. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 5:40
R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Koritnica, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 14. ure.
18.06.2019 ob 5:36
R2-422, Podsreda - Brestanica, Vojsko - Veliki Kamen, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 14. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 5:33
R1-231, Stročja vas - Ljutomer, pomična polovična zapora zaradi čiščenja jarkov do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 5:31
RT-933, Breg - Jurklošter, pri odcepu za Okroglice, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 14. ure.
18.06.2019 ob 4:56
R3-708, Zg. Kungota - Plač, pri Spodnjih Vrtičah, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 18. ure.
18.06.2019 ob 4:30
R1-212, Unec - Rakek, na Rakeku, na Postojnska cesta, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
18.06.2019 ob 4:32
R1-209, Bohinj - Bled, na Bledu, polovična zapora zaradi postavitev kanalet do 16. ure.
18.06.2019 ob 6:19
R1-216, Dvor - Soteska, Soteska - Črmošnjice in R2-419 Soteska - Novo mesto, pri križišču za Črmošnjice, polovične zapore zaradi gradnje vodovoda do 21. 6. 2019.
18.06.2019 ob 11:23
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Višnji Gori, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 19. 6. 2019. Obvoz po lokalnih cestah.
18.06.2019 ob 6:23
R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Kuzmi, polovična zapora zaradi preplastitve in ureditve ceste do 1. 8. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

Vir podatkov: AMZSObjavite vsebino na Facebook-u

Če vam je vsebina všeč, jo »všečkajte« ali objavite na FaceBook-u.

KONTAKT

AMD Kamnik
Trg svobode 6
SI-1241 Kamnik

Telefon: (01) 8391 320
E-pošta: info@amd-kamnik.si

DELOVNI ČAS


Pisarna za člane AMD Kamnika je odprta ob sredah: od 12:00 - 16:00