AMD Kamnik

Komisije in odbori

NADZORNI ODBOR AMD KAMNIK
 • Vinko POLIČNIK, predsednik
 • Robert BEKETIČ
 • Janez PETRIČ

KOMISIJA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CP
 • Dušan BOŽIČNIK, predsednik
 • Matjaž RAVNIKAR
 • Vojko DROSK

GOSPODARSKA KOMISIJA
 • Emil GRZINČIČ, predsednik
 • Rafael BREZNIK
 • Roman KRANJEC
ŠPORTNA KOMISIJA
 • Jože ARKO predsednik
 • Bertl ŽIBERT
 • Rudolf SEDMAK
 • Vasja NOVAK
KOMISIJA ZA ČLANSTVO
 • Igor ŠEME, predsednik
 • Damijan KOČAR, član
 • Jelenko MILIČ, član 
http://amd-kamnik.si/vsebina.php?pid=2 23. 08. 2019