AMD Kamnik

Komisije in odbori

NADZORNI ODBOR AMD KAMNIK
 • Vinko POLIČNIK, predsednik
 • Robert BEKETIČ
 • Janez PETRIČ

KOMISIJA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CP
 • Matjaž RAVNIKAR, predsednik
 • Roman KRANJEC
 • Vojko DROSK

GOSPODARSKA KOMISIJA
 • Emil GRZINČIČ, predsednik
 • Rafael BREZNIK
ŠPORTNA KOMISIJA
 • Dušan PAPEŽ, predsednik
 • Bertl ŽIBERT
 • Aleš BRINOVEC
 • Vasja NOVAK
KOMISIJA ZA SVETOVANJE ČLANOM-UDELEŽNCEM V PROMETNI NESREČI
 • Dušan BOŽIČNIK, predsednik
 • Vinko POLIČNIK, član
 • Matjaž RAVNIKAR, član 
KOMISIJA ZA ČLANSTVO
 • Damjan KOČAR, predsednik
 • Matjaž ŠERKEZI, član
 • Jelenko MILIČ, član 
http://amd-kamnik.si/vsebina.php?pid=2 13. 11. 2018