AMD Kamnik

Objavil/a: Jelenko Milič, ponedeljek, 31. maj 2021

IZLET ČLANOV AMD KAMNIK
    Izlet na Primorsko in ogled muzeja vojaške zgodovine

    Park vojaške zgodovine Pivka je nov in hitro razvijajoč se muzejski turistične center, ki s pestrostjo eksponatov in bogastvom zbirk prinaša edinstven pogled v tako nacionalno, kot svetovno zgodovino. Med drugim si bomo ogledali zbirko različnih vojaških vozil, partizanskih tankov, oklepnih vozil, orožja in opreme, ipd. Možnost ogleda notranjosti podmornice ob doplačilu.

Avto-moto društvo Kamnik organizira za svoje člane (in družinske člane)

I Z L E T v soboto 26.06.2021 KAMNIK - PRIMORSKA- KAMNIK
PROGRAM:
  • 07.00 - Odhod iz Kamnika ( parkirišče pri športni dvorani OŠ F.Albrehta).
  • Obisk muzeja vojaške zgodovine Park vojaške zgodovine Pivka je nov in hitro razvijajoč se muzejski turistične center, ki s pestrostjo eksponatov in bogastvom zbirk prinaša edinstven pogled v tako nacionalno, kot svetovno zgodovino. Med drugim si bomo ogledali zbirko različnih vojaških vozil, partizanskih tankov, oklepnih vozil, orožja in opreme, ipd. Možnost ogleda notranjosti podmornice ob doplačilu.
  • Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
Muzej predstavlja zgodbo o vodi na kraškem svetu Zgornje Pivke. Posebna zgradba območja v povezavi z neenakomerno razporejenimi padavinami povzroča veliko nihanje gladine kraške podtalnice.
  • Domov se bomo vrnili približno ob 20.00 uri.

STROŠKI: Za vsakega člana bo AMD Kamnik prispeval 10,00 EUR. Upoštevajoč prispevek AMD znašajo skupni stroški ( prevoz, malica, vstopnine in takse, pozno kosilo ): 26,00 EUR/ oseba. ( potniki, ki niso člani AMD Kamnik 36,00 EUR)

PRIJAVE
: do 20.06.2021. Ob prijavi se plača tudi akontacija v znesku 10,00 EUR/oseba

KONTAKT:
Predsednik AMD tel. 041-705-231
                     Sekretar AMD tel. 041-471-690
                     info@amd-kamnik.si

AVTO-MOTO DRUŠTVO KAMNIK
http://amd-kamnik.si/novice.php?pid=109 21. 06. 2021