AMD Kamnik

Objavil/a: Jelenko Milič, sreda, 12. februar 2020

ZBOR ČLANOV AMD KAMNIK

zbor članov Avto-moto društva Kamnik bo v sredo 04.03.2020 ob 18.00 uri v objektu »KMEČKI HRAM« Križ št. 36 občina Komenda.


Na podlagi 21. člena Statuta Avto-moto društva Kamnik                                                                 SKLICUJEM

zbor članov Avto-moto društva Kamnik, ki bo v sredo 04.03.2020 ob 18.00 uri v objektu »KMEČKI HRAM« Križ št. 36 občina Komenda.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
  1. izvolitev organov zbora članov ( delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika )
  2. poročila organov društva in finančno poročilo
  3. program društva za leto 2020
  4. razno
Gradivo za občni zbor je dostopno v prostorih AMD Kamnik v času uradnih ur društva.

                        Emil GRZINČIČ
              PREDSEDNIK AVTO-MOTO
                     DRUŠTVA KAMNIK
http://amd-kamnik.si/novice.php?pid=100 27. 01. 2021